Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

25 kV BVL schakelaars 3 e spoor Zevenaar

 

Het project

Zevenaar is een knooppunt in het internationale spoornetwerk. Ten oosten van het station komen de goederentreinen van de Betuweroute en de reizigerstreinen vanuit Arnhem en Duitsland bij elkaar. Aanpassingen zijn hard nodig om de toekomstige groei van het reizigers- en goederenvervoer op te vangen. Naast de aanleg van een 3 kilometer lang spoor tussen Zevenaar en de grens zijn de stroomvoorziening en de beveiliging aangepast. Onderdeel van de verbeteringen is ook de verdere uitrol van 25kV spanningsverzorging.  Daarmee is de doorstroming van het goederenvervoer vanuit de Betuwelijn verbeterd. Opdrachtgever

Opdrachtgever

Als beheerder van het hoofdspoor is ProRail opdrachtgever. 
DURA Vermeer is opdrachtnemers voor oa de bovenleiding en tractievoeding.  

De opdracht

VRS Railway Industry heeft van Dura opdracht gekregen voor de engineering en levering van de 25kV schakelaar opstellingen.

Complexiteit

Het betrof hier een vervolg op eerdere 25 kV schakelaar opstellingen. In Zevenaar is een nieuwe motorkast ingezet, inclusief het daarbij horende vrijgave traject volgens betreffende SPC’s richting ProRail.
Door de opstelling van de masten nabij de koppeling met DB-netz betrof het hier ook een aantal speciale opstellingen in verband met het afwijkende spanningsniveau in Duitsland.

Mijn rol

Als projectleider was ik namens VRS het 1 e aanspreekpunt voor DURA en ProRail en verantwoordelijk voor de vrijgave, projectvoorbereidingen, begeleiding van engineering, montage en service. 


Terug naar Referentieprojecten