Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

Technisch Manager Ombouw Sunij

Het project

Als onderdeel van het programma Vernieuwde Regio Tram Utrecht zijn in 2020 alle 46 perrons verlaagd en verlengd om het nieuw aangeschafte lage vloer materieel in operatie te kunnen nemen.
Daarnaast zijn de zuidelijke spoortracés geheel vervangen en zijn ook de glasvezelcommunicatiesystemen vernieuwd of opgewaardeerd.

Opdrachtgever

De Provincie Utrecht is als beheerder van de trambaan de opdrachtgever voor dit werk.

De opdracht

Op basis van een D&C contract is het realisatiecontract begin 2019 gegund aan BAM op basis van Systeem Gerichte Contractbeheersing

Complexiteit

De complexiteit van het project ligt in de diversiteit aan:

- Stakeholders: 3 gemeenten, waterschappen, QBUZZ

- Techniekvelden: alle spoorse techniekvelden, geotechniek, glasvezeltechnologie

- Interne stakeholders: Beheer en Exploitatie

Daarnaast speelde dit project in een gevoelige politiek bestuurlijke context na de recente oplevering van de Uithoflijn én meerdere landelijke lightrailprojecten die kampten met grote vertraging.

Ook de Wet Lokaal Spoor en de daarbij behorende aantoningsplicht volgens de NEN EN 50126 vraagt een grote inspanning van het projectteam.

Mijn rol

Als Technisch Manager (IPM-lid) ben ik verantwoordelijk geweest voor alle technische aspecten van einde DO-fase tot en met de realisatie, start exploitatie en oplevering aan beheerder en vervoerder.
Het gehele proces is verlopen volgens de standaarden van Systems Engineering en conform de NEN EN 50126. 


Terug naar Referentieprojecten