Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

Rail Systems Engineer / Technisch Manager ProRail

 

 

Opdrachtgever

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. ProRail spant zich dag en nacht in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met vervoerders, erkende spooraannemers en ingenieursbureaus.

De functie

De Rail Systems Engineer is verantwoordelijk voor de technische scope van de projecten. In het voortraject betreft dit de definitie van de scope in afstemming met in- en externe opdrachtgevers. In de uitwerking gaat het daarbij om opstellen van de aanvraag aan ingenieursbureaus en de begeleiding van deze bureaus. In de realisatie is de Rail Systems Engineer verantwoordelijk voor tot stand komen van een Uitvoering Ontwerp en de juiste invulling van de Asset Management Systemen.

Complexiteit

Door de breedte van de functie is de Rails Systems Engineer betrokken bij vele aspecten van de projecten. Dit varieert van contacten met externe stakeholders, veel afstemming met Asset Management binnen ProRail, omgevingsmanagement, inkoop- en tenderstrategie. Inhoudelijk is de Rail Systems Engineer op de hoogte van de technische do's en dont's van spoorse disciplines en daarmee de gesprekspartner voor de ingenieursbureaus en ontwerpafdelingen van aannemers. Vanuit deze kennis ondersteunt de Rail Systems Engineer projectmanagement en is zelf contractmanager voor de ingehuurde ingenieursbureaus. 

De projecten

Als Rail Systems Engineer begeleid(de) ik de volgende projecten:

Emplacement Hoofddorp :

-Uitbreiding opstelcapaciteit met 4 opstelsporen. Vanaf gunning realisatie tot en met oplevering

-Aanleg ecologische zone. Van opstellen aanbestedingsdossier tot en met realisatie.

- Vervanging bestaande servicekasten. Van interne vraag tot en met uitwerking door Ingenieursbureau

Geluidscherm Heiloo

Aanleg van schanskorven en minischermen over ca. 4 kilometer lengte in bebouwd gebied. Van gunning aan Ingenieursbureau tot en met aanbesteding realisatie.

Vervangen wisselligger Oostelijk Eiland Amsterdam

Met spoed vervangen van wisselliggers onder 20 wissels op één van de drukste locaties van Nederland. Van scope-bepaling tot en met realisatie binnen 1 jaar doorlooptijd.

Aanpassing overweg te Aerdenhout

Wijzigen indeling overweg in samenwerking met  gemeente

Faciliteren Provincie Noord Holland bij realisatie verkeersbruggen Krommenie

Bij het vervangen van de verkeersbruggen treden diverse conflicten op mbt de assets van ProRail. Vanuit ProRail is in kaart gebracht wat de conflicten zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden in de voorbereiding en tijdens de realisatie. Dit betreft onder andere Kabels en Leidingenwerkzaamheden, beveiliging van de overweg en planning van Trein Vrije Periodes.

Acceptatie van storingsmelder op Sluiskilbrug

Een reeds gerealiseerd systeem bleek niet geaccepteerd te worden door bedieners van ProRail en RIjkswaterstaat. Uiteindelijk acceptatie en integratie gerealiseerd. Door middel van technische analyse, optimalisatie van gebruiksvoorschriften én gezamenlijke gesprekken met bedieners van ProRail en RWS.

(Voor)studie projecten

Aanleg Stoomleiding in havengebied Amsterdam

Aanpassing overweg in havengebied Amsterdam

Aanleg langzaamverkeersbrug over ProRail en HSL spoor te HoofddorpTerug naar Referentieprojecten