Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

25 kV BVL schakelaars Botlekbrug

 

Het project

Binnen het plan van reconstructie van de rijksweg A15 is de Botlekbrug in 2015 vervangen door een nieuwe brug die direct naast de oude kwam te liggen. De nieuwe Botlekbrug is 1200 meter lang, heeft twee beweegbare hefdelen en een overspanning van 92 meter. Daarmee is het een van de grootste hefbruggen van Europa. In gesloten stand heeft de brug een doorvaarthoogte van bijna 15 meter, waardoor het aantal brugopeningen per dag sterk wordt teruggebracht.

Op de nieuwe Botlekbrug is ook een spoorverbinding met bovenleiding aangebracht. Aan de westoever sluit deze aan op de Havenspoorlijnen en aan de oostoever op de Betuweroute. De verbinding kan als omleiding benut worden wanneer de Botlektunnel buiten gebruik is.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat is als beheerder van de Botlekbrug opdrachtgever. ProRail is als stakeholder en technisch adviseur aangesloten voor de spoorscope. De opdracht voor realisatie is verworven door bouwcombinatie A-lanes.

 

De opdracht

De opdracht voor de 25kV bovenleiding schakelaars is door A-lanes-partner Strukton  aan Railtech BV in opdracht gegeven. In nauwe samenwerking met VRS Railway Industry zijn de engineering en levering van de 25kV schakelaar opstellingen uitgevoerd.

Complexiteit

Het betrof hier een vervolg op eerdere 25 kV schakelaar opstellingen. Waar in eerdere projecten de detailengineering door opdrachtgever ver was uitgewerkt is dit in deze opdracht geheel door VRS uitgevoerd. Dit in nauwe afstemming met ProRail. Deze engineering betrof zowel de funderingen als de speciale uitvoering van de voeding op doorsneden waar meerdere sporen naast elkaar zijn gelegen.

Mijn rol

Als projectleider was ik namens VRS het 1 e aanspreekpunt voor RailTech, Strukton en ProRail verantwoordelijk voor de verwerving, projectvoorbereidingen, begeleiding van engineering, montage en service. 


Terug naar Referentieprojecten