Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

Vervanging HAVIOs Havengebied Rotterdam 

Het project

Als vervanging van verouderde HAVIO overweg installaties op niet centraal bediende spoortracés moeten bestaande VRI installaties worden vervangen door Scheidt & Bachmann HALI(B) installaties. Dit betreft ca. 15 installaties in het havengebied van Rotterdam, Dordrecht en Alphen aan de Rijn.

Opdrachtgever

De installaties zijn in eigendom van ProRail, de vervanging is daarbij dus ook een opdracht van ProRail.

De opdracht

De opdracht die door ProRail aan Sweco is verstrekt betrof de opname van de bestaande installaties, het maken van de beveiliging technische ontwerpen, coördineren van vergunningen, ontwerp van kabeltracés en het opstellen van aanbestedingsstukken.

Complexiteit

De complexiteit van het werk werd veroorzaakt door een grote diversiteit aan locaties. Dat deze locaties in niet centraal bediend gebied aanwezig zijn betekent helaas ook vaak dat deze installaties slecht gedocumenteerd zijn. In het havengebied van Rotterdam is ProRail te gast op terrein van het Havenbedrijf, zodat daar boven de regels van ProRail de regels van het Havenbedrijf gelden.
Gedurende het werk is de projectbezetting bij opdrachtgever en aannemer meerdere keren gewijzigd.

Mijn rol

Als projectleider ben ik in de loop van het project ingestapt. Daarbij zijn de afstemming met Havenbedrijf, coördinatie met uitvoerend aannemer Strukton én het definitief maken van het ondergrondse K&L werk de belangrijkste taken geweest. Uiteindelijk zijn de betreffende installaties succesvol vervangen. 

Terug naar Referentieprojecten