Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

Goederen Overdracht Spoor Hoekse Lijn 

Rail Verkeer Technisch Ontwerp 


Het project

Met de overdracht van de Hoekse Lijn van ProRail aan RET is deze gereed gemaakt voor lightrail vervoer. Voor goederenvervoer op het lokale spoor Schiedam – Vlaardingen is er de mogelijkheid om van het RET (lightrail) spoor gebruik te maken. Dit spoorgedeelte wordt aangeduid als Goederen Overdracht Spoor (GOS). De goederentrein wisselt bij Schiedam van het ProRail-goederenspoor naar het metrospoor van de RET. Bij Schiedam is een wachtspoor waar de goederentrein kan halteren. Zodra de treindienstleiding van RET groen licht geeft, heeft de goederentrein vrij baan richting Vulcaanhaven. De goederentrein maakt gebruik van een strengelspoor bij Station Nieuwland en Vlaardingen Oost.   

Opdrachtgever

ProRail is opdrachtgever voor het GOS. Daarbij werkt ProRail zeer nauw samen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag als opdrachtgever van de Hoekse Lijn.   

De opdracht

De opdracht die ProRail aan Sweco verstrekte betrof het opstellen van een Rail Verkeer Technisch Ontwerp voor het GOS.  

Complexiteit

Technisch

Het GOS werkt op het snijvlak van een Siemens EBS-installatie en de Bombardier beveiliging van de Hoekse Lijn.  

Bestuurlijk/Operationeel

Het gebruik van het GOS door ProRail heeft gevolgen voor de dienstregeling van RET. Daarmee is de plaatsing en werking van de seinen die de toegang tot het GOS regelen vanuit bestuurlijk en operationeel opzicht gevoelig. 

Wetgeving

Het betreft hier een unieke situatie waar de Wet Lokaal Spoor en de Spoorwegwet van toepassing zijn. Voor deze situatie is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag eerder reeds een beleidsregel opgesteld.

Mijn rol

Als projectleider van het RVTO was ik vanuit Sweco het 1e aanspreekpunt voor ProRail. Vanwege de technische, politiek en bestuurlijk gevoeligheden betrof het een uitdagende klus met veel druk vanuit verschillende partijen. 


Terug naar Referentie Projecten