Doelgericht Pragmatisch Efficiënt
Positieve Energie in uw Engineering Team

Technisch Manager Nieuwegein-City

 

Het project

Als onderdeel van het programma Vernieuwde Regio Tram Utrecht zijn in 2020 alle 46 perrons verlaagd en verlengd om het nieuw aangeschafte lage vloer materieel in operatie te kunnen nemen.
Aansluitend op deze werkzaamheden zal in Nieuwegein Centrum het spoor worden verlegd en een nieuwe halte worden gerealiseerd. Dit project raakt de gebiedsontwikkeling door de gemeente Nieuwegein.
Deze ontwikkeling wordt dan ook in nauwe afstemming met de gemeente Nieuwegein uitgevoerd.

Opdrachtgever

De Provincie Utrecht is als beheerder van de trambaan de opdrachtgever voor dit werk.

De opdracht

De opdracht bestaat uit 2 delen:

1)    Het in nauwe afstemming met de gemeente komen tot een aanbestedingsdossier

2)    Het aanbesteden en realiseren van de realisatie werkzaamheden

Complexiteit

De complexiteit van het project ligt in de nauwe afstemming met de gemeente Nieuwegein en de verschillende stakeholders binnen en buiten de Provinciale Organisatie.

Daarnaast speelde dit project in een gevoelige politiek bestuurlijke context na de recente oplevering van de Uithoflijn én meerdere landelijke lightrailprojecten die kampten met grote vertraging.

Ook de Wet Lokaal Spoor en de daarbij behorende aantoningsplicht volgens de NEN EN 50126 vraagt een grote inspanning van het projectteam.

Mijn rol

Als Technisch Projectleider ben ik verantwoordelijk geweest voor het opstellen van een D&C contract voor het aanbesteden van de realisatiewerkzaamheden.

Als Technisch Manager ben ik tijdens en na de aanbesteding verantwoordelijk voor alle technische aspecten van einde DO-fase tot en met de realisatie, start exploitatie en oplevering aan beheerder en vervoerder.
Het gehele proces verloopt volgens de standaarden van Systems Engineering en conform de NEN EN 50126. 


Terug naar Referentieprojecten